Erhvervskvalifikationer

NØGLE
KVALIFIKATIONER:


Med udgangspunkt i en successiv opbygget uddannelse og mange års erfaring, har vi opnået et stort nætværk og bred kompetence vedrørende energibesparelse og bæredygtigt byggeri.

ERHVERVS KVALIFIKATIONER

 • Rådgivning,projektering og byggepladsledelse i forbindelse med egentligt bæredygtigt bolig og erhversbyggeri. Herunder beregning af miljøbelatninger og varmetab i programmer som BEAT og BV98, samt anvendelse af vedvarende energi og vurdering af brandforhold.

 • Projektledelse af forsknings og udviklingsprojekter inden for byggeri.

 • Produktudvikling og miljøstyring

 • Har været medlem af en række styre og følgegrupper for projekter med tilknytning til det bæredygtige byggeri.

 • Omfattende foredragsvirksomhed og undervisning, deltaget i /udarbejdet en række rapporter, artikler og udstillinger samt radio og TV udsendelser.

 • Level 1 i Thermography, institute of infrared Termogrphy, Bygningstermografering/bloowerdoor, Elma Infrared A/S, introkursus i termografi, præcisions teknik.

 • Kursus i tæthedsprøvning af store bygninger, Seattle, USA


  Termografør & Energirådgiver
  Byggeøkolog Hans Dollerup,
  Nørregade 32,
  8660 Skanderborg
  Telefon: 26 12 14 70 - 70 20 47 44
  E-mail: hansdollerup@yahoo.dk


Find os på